Nieuws

[start] 

 

Jaarverslag gepubliceerd

Inmiddels is het jaarverslag over 2023 gepubliceerd. Een jaar met veel ontwikkelingen en vooral ook veel mogelijkheden om projecten te ondersteunen. Het aantal projectaanvragen neemt toe en het is verheugend om te zien dat aan  diverse organisaties die zich in de stad inzetten voor ouderen ook Haags Fonds Ons Thuis een bijdrage kan leveren. 
Zie ook ons jaarverslag.

Vacature in bestuur

In het bestuur Stichting Ons Thuis ontstaat per november een vacature. Ons bestuurslid Michel Nivard is dan aan het eind van zijn 2e zittingstermijn en gaat het bestuur verlaten. Wie volgt hem op? Kennis van het zorg- en welzijnsveld in Den Haag is wel echt een pré. De gesprekken met kandidaten vinden 28 juni of 5 juli plaats. Stuur dus voor die tijd een reactie als je geinteresseerd bent. 
Zie ook de vacaturetekst

Goed nieuws voor ouderen in de locaties van Saffier

Stichting Ons Thuis en Welzijnsfonds Saffier zijn gefuseerd per 1 oktober 2023 en gaan verder onder de naam Stichting Ons Thuis.  Door de fusie is Stichting Ons Thuis vanaf heden naast Vriendenstichting van Huize Royal ook betrokken bij de andere locaties van Saffier.

Zo is er jaarlijks per Saffier locatie een bedrag beschikbaar gesteld om extra dingen voor bewoners te kunnen doen. Bijvoorbeeld om met een paar bewoners een uitstapje naar een winkelcentrum te maken en daar wat lekkers te gebruiken, of op een warme dag de ijscoman te regelen. Maar ook kan worden tegemoetgekomen aan individuele wensen van bewoners.

Daarnaast blijft  Stichting Ons Thuis langlopende projecten van Saffier steunen en blijft het Haags Fonds Ons Thuis zich inzetten voor ouderen in de wijk.

Zie ook de doelstelling van Ons Thuis.

Camping Ons Thuis

Bij verpleeghuis Nebo is een mooie camping verrezen. Bedoeld als vakantie voor de bwoners van dit huis. Bewoners van andere locaties van Saffier zijn de afgelopen jaren op vakantie gegaan, mogelijk gemaakt door een donatie van Ons Thuis. Nebo koos voor de oplossing van vakantie dichtbij. 

De camping is 10 augustus officieel geopend.

 Or code bericht opening

Eén jaar Haags Fonds Ons Thuis 

In het eerste kwartaal 2022 stuurden we een nieuwsbrief naar relaties om de start van Haags Fonds Ons Thuis te melden. Voorzichtig aan leidde dat tot meerdere mooie aanvragen die het leven van oudere Hagenaars iets mooier hebben kunnen maken. 

In deze Nieuwsbrief 2023 vertellen we iets meer over het afgelopen jaar.

Gebruik qwiek up ddl oktober 2022 kleinInmiddels zijn al diverse aanvragen bij ons binnengekomen via deze website.

Heel uiteenlopend van een eendags evenement tot de Qwiek-up voor audiovisuele beleving voor mensen met bijvoorbeeld dementie.

Ontroerend om te zien en horen van familie hoe dit wordt beleefd.

De Qwiek-Up is door donaties van Haags Fonds Ons Thuis en Fonds 1818 mogelijk gemaakt bij De Drie Linden van Saffier.

Webdesign: Aim Communication