Wie zijn we

Organisatie

Stichting Ons Thuis is gesplitst in twee onderdelen:

 • Haags Fonds Ons Thuis
 • Vrienden Ons Thuis

Haags Fonds Ons Thuis richt zich op het bevorderen van sociale contacten die de kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen in Den Haag verhogen.

Haagse stichtingen en verenigingen kunnen projectaanvragen indienen voor gelden uit dit fonds. Kijk voor indienen van een aanvraag bij Hoe aanvragen.

Vrienden Ons Thuis richt zich als vriendenstichting van oudsher op Huize Royal en sinds oktober 2023 eveneens op de andere locaties van Saffier.

Saffier kan een beroep doen op gelden van Vrienden Ons Thuis voor welzijn bevorderende activiteiten voor cliënten en omwonenden van locaties van Saffier in Den Haag.

Er worden geen bijdragen beschikbaar gesteld ter dekking van personeelskosten van medewerkers van Saffier.

Doelstelling

Haags Fonds Ons Thuis richt zich op het bevorderen van sociale contacten
die de kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen in Den Haag verhogen.

Kernbegrippen hierbij zijn:

 • Participatie
 • Waardigheid
 • Zelfredzaamheid
 • Zingeving

Geschiedenis

De geschiedenis van Haags Fonds Ons Thuis voert terug naar 2 augustus 1918 toen de Vereeniging Ons Thuis is opgericht te Scheveningen door een zevental vrouwen.

Het was daarmee de eerste vereniging gewijd aan huisvesting van ouderen. In de daarop volgende jaren werd kapitaal verzameld en kon in 1922 Huize Royal van start gaan aan de Badhuisweg in Scheveningen.

In 1977 betrekt de Vereeniging Ons Thuis de huidige locatie van Huize Royal aan de Rusthoekstraat en in 1996 wordt de Vereeniging omgevormd naar de Stichting Ons Thuis. Hiermee is ook een vrijere besteding van middelen mogelijk.

Maar altijd gaat het om het financiële steun verlenen aan projecten die ten goede komen aan het welzijn van ouderen.

Huize Royal

Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door 5 leden.

Bestuursleden (van links naar rechts)

 • Ria van Haaften, secretaris
 • Teetse Holtrop, penningmeester
 • Monique Flinkerbusch, lid
 • Michel Nivard, lid
 • Pim Jansen, voorzitter

Bestuur van Haags Fonds Ons Thuis

Het bestuur komt jaarlijks 6 maal bijeen en verricht de werkzaamheden onbezoldigd.

 

ANBI verantwoording

Stichting Ons Thuis is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Dit betekent dat Ons Thuis is erkend als goed doel en volledig is vrijgesteld van erf- en schenkbelasting.

Zie voor informatie: Jaarverslag en jaarrekening 2023  en Anbi formulier 2023

Webdesign: Aim Communication