Aanvragen

We ondersteunen uw idee van harte

Er toe doen en meedoen is voor iedereen van belang. Ook als sociale contacten minder vanzelfsprekend tot stand komen als je ouder bent. Uw goede ideeën om ouderen mee te laten doen in de samenleving ondersteunen we dan ook van harte.

Haags Fonds Ons Thuis richt zich op het bevorderen van sociale contacten die de kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen in Den Haag verhogen.

Kernbegrippen hierbij zijn:

 • Participatie
 • Waardigheid
 • Zelfredzaamheid
 • Zingeving

Eénmalig of langere looptijd

Uw idee kan gaan om een eenmalig project bijvoorbeeld om iets uit te proberen. Of het gaat over iets dat op korte termijn plaats vindt en bijdraagt aan de kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen in Den Haag.

Ook kunt u een aanvraag doen voor een project of programma met een langere looptijd.

Waaraan voldoen?

Aanvragen voor een concreet project of programma dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • De aanvrager is een Haagse stichting of vereniging of een stichting of vereniging met een aantoonbaar relevant netwerk in Den Haag;
 • De aanvraag is aantoonbaar gebaseerd op een vraag of behoefte van de doelgroep;
 • Het project is gericht op een groep of groepen Haagse ouderen;
 • De aanvrager draagt zorg voor de eigen personeels- en exploitatiekosten;
 • Het project start op zijn vroegst drie maanden na het indienen van de aanvraag.

Als de aanvraag niet voldoet aan bovenstaande voorwaarden, hoeft u geen aanvraag te doen.

Hoe kunt u een bijdrage aanvragen?

Voldoet uw aanvraag aan de voorwaarden dien dan een aanvraag direct bij ons in.
Vul het aanvraagformulier in en voeg de volgende documenten toe:

 • meest recente jaarrekening;
 • de begroting van het project;
 • het projectplan.

Besluitvorming

Het bestuur van Haags Fonds Ons Thuis besluit in de bestuursvergadering of uw project in aanmerking komt voor een financiële bijdrage. Vergaderingen vinden plaats in februari, april, juni, augustus, oktober en december.

Na afloop

Na afloop van het project vragen we van u een verslag en een bestedingsverklaring. Laat u deze evaluatie na, of ontbreekt de bestedingsverklaring, dan vorderen we de financiële bijdrage terug.

Aanvraagformulier

Het aanvraagformulier kunt u digitaal invullen.

Tevens vragen we u om de documenten die u toevoegt niet meer dan 2 MB te laten zijn.
Mocht dit wel het geval zijn dan graag één voor één mailen naar info@haagsfondsonsthuis.nl.

Doe hier uw aanvraag

“Er toe doen en meedoen is
voor iedereen van belang.”

Webdesign: Aim Communication